top of page

Kurz technických autorov pre personál kybernetickej bezpečnosti

Tento kurz zhrnie, ako píšete a komunikujete technické a netechnické rady a správy v praktickom a výstižnom formáte, ktorý objasňuje rozmanité publikum.

Kto by mal kurz absolvovať?

Publikum tohto kurzu sú vaši zamestnanci a manažéri zodpovední za prípravu informácií na interné alebo externé vydanie vo vašej organizácii.

Čo sa dozviete

Pomôžeme vám pochopiť, ako identifikovať informácie, ktoré vaši čitatelia budú považovať za informačné, a ktoré objasnia vašu správu, a to pokrytím nasledujúcich tém;

  • Identifikácia a porozumenie vašej cieľovej skupiny

  • Výber správnych formátov prehľadov vrátane tlačových správ

  • Ako napísať odborný posudok, ktorý je potrebné zahrnúť, a určiť správny obsah

  • Identifikácia a údržba úložiska jedného zdroja

  • Kódex správania pre technických autorov

  • Porozumenie a zachovanie požiadaviek na ochranu osobných údajov

  • Poradné postupy a postupy na uvoľnenie správy

  • Poradenstvo a správy o technikách vedenia domácnosti

bottom of page