top of page

Služby Cyber365

Objavte naše odborné znalosti

Posúdenie kybernetických rizík

Zistite, ktoré aktíva sú zraniteľné, a potom určite najlepší spôsob ich ochrany

Príprava obrany

writing on computer
Man Hands On Keyboard

Politiky a postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zásady kybernetickej bezpečnosti stanovujú štandardy správania vašich zamestnancov a potenciálne eliminujú niektoré vaše chyby

Všeobecné požiadavky na ochranu údajov (GDPR)

Posúdenie vplyvu na súkromie

Business Partners at Work
Computers

Všeobecné požiadavky na ochranu údajov (GDPR)

Posúdenie vplyvu na súkromie

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

HLAVNÝ REPRODUKTOR

Zarezervujte si jedného z našich kybernetických odborníkov

Public Speaker
bottom of page