Služby Cyber365

Objavte naše odborné znalosti

Posúdenie kybernetických rizík

Zistite, ktoré aktíva sú zraniteľné, a potom určite najlepší spôsob ich ochrany

Vytvárajte, spravujte a nasadzujte tímy kybernetických bitiek

Príprava obrany

writing on computer
Computers

Všeobecné požiadavky na ochranu údajov (GDPR)

Posúdenie vplyvu na súkromie

HLAVNÝ REPRODUKTOR

Zarezervujte si jedného z našich kybernetických odborníkov

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

Politiky a postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zásady kybernetickej bezpečnosti stanovujú štandardy správania vašich zamestnancov a potenciálne eliminujú niektoré vaše chyby

Všeobecné požiadavky na ochranu údajov (GDPR)

Posúdenie vplyvu na súkromie

Business Partners at Work