top of page

Školenie o hodnotení kybernetických rizík

Identifikujte a chráňte svoje kritické aktíva vykonaním svojich vlastných hodnotení rizík

Kto by mal kurz absolvovať?

  • Jednotlivci, ktorí chcú mať možnosť vykonávať svoje vlastné interné hodnotenia rizika

  • C-Suite, profesionáli v oblasti bezpečnosti, plánovači kontinuity podnikania, pracovníci zaisťujúci dodržiavanie súladu, manažéri rizík a ďalší

  • Personál musí vykonať formálne hodnotenie rizika, aby splnil požiadavky PCI-DSS

  • Technici informačných technológií, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti o kybernetickej bezpečnosti

Cyber Quote 3.png
Cyber Quote 29.png
Cyber Quote 23.png
bottom of page